Om prosjektet

#Velreist er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik og CC Gjøvik. Gjennom kommunikasjonsarbeid og nye insentivordninger, jobber vi med atferds- og holdningsendringer for å fremme aktive og bærekraftige reisevaner. Vi har tre mål i prosjektet:

  1. Øke andelen reiser med sykkel, gange og kollektivtransport i kommunen
  2. Styrke næringsgrunnlaget til den lokale handelsstanden
  3. Bidra til bedret helse blant kommunens innbyggere

#Velreist-kampanjen vil gå i 6 måneder fra april 2021 til oktober 2021. Prosjektet startet i 2019, men den planlagte kampanjen ble utsatt fra 2020 til 2021 pga. koronapandemien. Prosjektet er samfinansiert av Statens vegvesen og Gjøvik kommune gjennom ATP-samarbeidet, og bidrar til å underbygge Gjøvik kommunes mål om å være «ledende på bærekraftig vekst og utvikling».

BetterPoints-appen brukes i mange forskjellige deler av verden, og nå har den kommet til Gjøvik. Etter det vi kjenner til, er vi den første byen i Norge som innfører en slik app og belønningsordning. Appen er et verktøy som gjennom tilbud og premier skal motivere flere til å velge sykkel, gange eller buss som et bærekraftig reisevalg.

Våre belønningspartnere

Disse belønningspartnerne støtter #velreist-kampanjen med tilbud og rabatter:

BySpark
Cafe Opus (CC)
Dos Amigos
Dyrego (CC)
Egon Gjøvik
Eplehuset (CC)
Fjorn (Kapp)
Funky Frozen Yoghurt (CC)
Gjøvik kino
Gjøvik Sjokolade (CC)
Innlandstrafikk
Kitch'n (CC)
La baguette (CC)
Lasse Liten (CC)
Little Eataly (CC)
Marianne Leren Floral Design
Narvesen (CC og Skysstasjonen)
Sentrum blomster (Biri og Snertingdal)
Totenbadet
Vitensenteret Innlandet 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på e-post:
velreist@gjovik.kommune.no

Medieomtale

14/4-2021 - Gjøviks blad: https://gbtb.cld.bz/gjoviksblad/gb202115/2/
25/4-2021 - Oppland Arbeiderblad: https://www.oa.no/sykkelandelen-i-gjovik-vokser-fem-prosent-av-all-trafikk-i-gjovik-sentrum-er-syklende/s/5-35-1317287
19/5-2021 - NRK1 TV (Norge i dag): https://tv.nrk.no/se?v=DVFJ20051921&t=25s
21/5-2021 - Oppland Arbeiderblad: https://www.oa.no/denne-appen-belonner-fysisk-aktivitet-med-rabatt-i-butikken/s/5-35-1331760
25/5-2021 - NRK Innlandet: https://www.nrk.no/innlandet/appen-betterpoints-skal-gjore-innbyggerne-i-gjovik-mer-miljovennlige-1.15504640