Download the app

#velreist er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik og CC Gjøvik. Vi ønsker å fremme aktive og bærekraftige reisevaner, stimulere til lokal handel og bedre folkehelsa i Gjøvik kommune.